Eidsvold Værks Skiklub

Kontingent og avgift

Kontingent og avgift

Medlemskontingenten og treningsavgifter i Eidsvold Værks Skiklub

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Fra og med 2017 vil fakturaen bli sendt på e-post til medlemmene. Det er den e-posten dere har oppgitt, eller ved innmelding oppgir, som hovede-post fakturaen sendes til. Vi vil fortsatt sørge for at de som ikke har e-postadresse mottar faktura i papir. Vi gjør denne omleggingen både av administrative og økonomiske grunner. Ved å sende ut faktura for medlemskontingent via e-post sparer skiklubben ca kr 5000 pr år i tillegg til at det sparer miljøet.

Medlemskontingent
Medlemskontingent for 2017
Voksen kr 300,-
Barn under 18 år kr 200,-
Pensjonister kr 200,-
Familierabatt kr 50 pr medlem i samme
husstand (foresatt/barn)
Grunneiere (gjelder også hjemmeboende
familiemedlemmer) og æresmedlemmer har kontingentfritak

Medlemskontingen for 2018:
Alle medlemmer kr. 150,-
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent

Vi reduserer medlemskontingenten for å senke
terskelen for å bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

Treningsavgifter

Foruten medlemskontingent har Eidsvold Værks Skiklub treningsvgifter. Årsmøtet 15. mars 2017 vedtok at styret skulle fastsette treningsavgiftene, og at treningsavgiften for de yngste gruppene skulle settes ned. Dersom det etableres nye treningsgrupper i løpet av året vurderer styret om det frem til neste årsmøte skal fastsettes treningsavgift. Det er kun de treningsgruppene som er nedenfor det er treningsavgifter for. Til hver av treningsgruppene er det en hovedtrener og flere assistenttrenere i tillegg til rollen som oppmann.

Treningsavgifter skisesongen 2017/2018 (1. mai - 30. april)
Gruppe Alder Avgift Treningsperiode Inkkluderer fra 2017/2018
Skileik Fra 4 år og frem til skkolealder kr 750,- Januar - påske Synlighetsvest, klubbmesterskap, skiklubblue, kveldsmat
Gruppe 1 1. og 2. klasse ikke fastsatt uke 41 - påske Skiklubblue
Gruppe 2 3. og 4. klasse ikke fastsatt Skolestart - påske Skiklubblue
Gruppe 3 5. og 6. klasse ikke fastsatt Skolestart - påske Skiklubblue
Gruppe 4 7. og 8. klasse kr 2150,- Vår - påske Skiklubblue
Gruppe 5 9. klasse og eldre (inkl junior)   Vår - påske Denne gruppen utgår i 2017/2018
Junior 10. klasse og eldre kr 3150,- Helårs Utvalg av klubbtøy
Andre Øvrige som får dekket treningskontingent kr 1000,-   Klubblue

 

 

 

 

 

 

 

Treningsavgiftene sendes ut i januar/februar for aktuell skisesong, og fakturaen bli sendt på e-post til medlemmene som deltar i treningsgruppene. Det er den e-posten dere har oppgitt, eller ved innmelding oppgir, som hovede-post fakturaen sendes til.

I treningsavgiften for skisesongen 2017/2018 inkluderes følgende for:

  • Skileik: synlighetsvest, deltakelse i klubbmesterskap, skiklubblue og kveldsmat
  • Andre grupper: Skiklubblue
  • Junioerer: utvalg av klubbtøy

 

 

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30
2074 Eidsvoll

post@evs1881.no
 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift