Eidsvold Værks Skiklub

Økonomiregler

Økonomiregler

Styret er ansvarlig for skiklubbens økonomi

Styret i Eidsvold Værks Skiklub er ansvarlig for skiklubbens økonomi frem til de gis ansvarsfrihet av årsmøtet. I henhold til organisasjonsplanen skal revisor konkludere på om styret har overholdt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Eidsvold Værks Skiklub skal ha en sunn økonomi som gjør at klubben kan tilby et godt aktivitetstilbud og gode anlegg både på kort og lang sikt. For å oppnå dette settes det strenge krav til både budsjettering og til bruken av penger, samt til regnskapsførsel og kontinuerlig oversikt over skiklubbens økonomi.

Kompetanse til å inngå avtaler

Kun leder har prokura og signaturfullmakt, dvs den eneste som kan signere avtaler/gjøre avtaler som binder skiklubben økonomisk.

Medlemmers økonomiske utlegg skal forhåndsavtales

Som hovedregel skal ethvert utlegg et medlem gjør være avtalt med ansvarlig person i styret på forhånd. For disponeringer innenfor utvalgenes områder er utvalgsleder ansvarlig, mens for øvrig er det nestleder i skiklubben som i henhold til organisasjonsplanen er øverste ansvarlige for økonomien.

For en del type utlegg der faste personer i en rolle forestår fortløpende utlegg, kan avtaler gjøres for en lengre periode. Slike avtaler skal dokumenteres og rapporteres til styret som sak. For utlegg til startkontingent kan også medlemmer foreta utlegg og kreve refusjon uten egen avtale på forhånd (se forøvrig eget avsnitt om "Retningslinjer for dekning av starkontingent")

Når utlegg kreves refundert skal vedlagt "skjema refusjonskrav utlegg EVS" benyttes og det skal fylles ut korrekt. Skjemaet fylles ut elektronisk før utskrift og signering, og summeringen skjer automatisk i regnearket så lenge en ikke endrer formateringen i summeringscellen. Refusjonskrav som ikke har dette skjemaet ferdig utfylt som forside blir returnert til medlemmet. Skjemaet sendes/leveres med originalkvitteringer (der det finnes) til leder for utvalget medlemmets utlegg hører til for attestering. (Excell-skjemaet er laget i MS ExCell2016, og nedlasting er testet og virker. Etter nedlasting er ofte det enkleste å først åpne programmet du vil behandle filen i og deretter åpne filen fra programmet).

Retningslinjer for dekning av startkontingent

Eidsvold Værks Skiklub dekker i utgangspunktet startkontingenten i alle terminfestede langrenn (ikke turrenn), hopprenn og kombinertrenn for medlemmer som har betalt treningsavgift og lissens (for de det gjelder) for inneværende sesong. Eidsvold Værks Skiklub dekker ikke startkontigenten for løpere som ikke har møtt til start (unntak ved sykdom som er meldt i fra til oppmann innen rennstart). Eidsvold Værks Skiklub dekker heller ikke avgift for etter anmelding. Leie av tidtakerbrikke for løpere over 11 år dekkes ikke av EVS, da en forventer at de aktive skaffer seg egne brikker.

Eidsvold Værks Skiklub vil fakturere utøvere som ikke har møtt til start, ikke har meldt seg på innen ordinær påmeldingsfrist og som ikke har egne tidtakerbrikker.  

Eidsvold Værks Skiklub dekker som hovedregel ikke startkontingenteni turrenn. Utøvere kan i særskilte tilfeller søke styret om å få dekket startkontingenteni turrenn.

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30
2074 Eidsvoll

post@evs1881.no
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift