Innkalling årsmøte EVS 2017

Det vises til tidligere kunngjøring av årsmøtet i Eidsvold Værks Skiklub og innkalles med dette til årsmøte onsdag 15. mars 2017 kl 18:00. Innkallingen gjøres med hejmmel i Lov for Eidsvold Værks Skiklub § 13 og årsmøtedokumentene følger vedlagt.

Det vises til tidligere kunngjøring av årsmøtet i Eidsvold Værks Skiklub og innkalles med dette til årsmøte onsdag 15. mars 2017 kl 18:00. Innkallingen gjøres med hejmmel i Lov for Eidsvold Værks Skiklub § 13 og årsmøtedokumentene følger vedlagt. Dokumentene gjøres kun elektronisk tilgjengelig, og de som ønsker å ha papirutgaver må skrive ut dette selv.

Årsmøtet holdes i Storsalen på Skistua, og medlemmer av skiklubben innkalles til å møte.

Sakliste:

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Protokoll fra årsmøtet 2016
 3. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2016
 4. Årsberetning for Eidsvold Værks SKiklub
 5. Medlemskontingent og treningsavgift 2018
 6. Regnskap 2016
 7. Budsjett 2017
 8. Organisasjonsplan for Eidsvold Værks Skiklub
 9. Langtidsplan eiendom, bygg og anlegg for Eidsvold Værks Skiklub
 10. Snøproduksjonsanlegg for Eidsvold Værks Skiklub
 11. Valg i samsvar med EVS love og organisasjonsplan

Dokumentene legges ut som vedlegg her. Revisjonsrapport og rettet regnskap (balanse og resultatregnskap 1 detaljert) er nå lagt ut her. Det samme med signert utgave av årsberetning og regnskap.


Hovedsponsorer

Sponsorer

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift