Betaler ikke medlemskontingent

Etter at medlemskontingentene ble sendt ut tidligere i vinter har bare omtrent halvparten betalt. Økonomisk sett utgjør ubetalte fakturaer 66.000 kroner, og har stor betydning for skiklubbens aktivitetstilbud. Så lenge det er mange faste utgifter ved å drive skiklubben, er det det sportsige tilbudet som rammes først

Flere medlemmer, men mange som ikke betaler

Skiklubben har gjennom 2016 og utover 2017 fått en rekke nye medlemmer, både folk som er med i aktiviteter i skiklubben og folk som bare ønsker å støtte skiklubbens arbeid ved å være medlem. I forbindelse med overgang til nytt medlemsregister, og i hovedsak utsendelse av medlemsfaktura via registrert e-post, har vi fått ryddet opp i uklarheter i medlemskap for enkelte. Et medlemskap løper til det er skriftlig sagt opp, og oppsigelse av medlemskap er noe annet enn å ikke lenger være med på organisert trening i skilubben.

Uten av medlemskontingentene blir betalt vil det få stor påvirkning for det sportslige tilbudet skiklubben kan tilby. Det medfører i tillegg vedlig mye merarbeid for de i skiklubben som følger opp medlemskontingenten.

Vi oppfordrer alle som ikke har betalt til å gjøre betalingen snarest. Merk at det skal betales med KID og det er nytt kontonummer for betaling i år. Kontoen tilhører vår leverandør av medlemsregisteret (KX Products), dvs at betalingen skjer til vår leverandør av medlemsregisteret slik at vi automatisk får oppdatering over hvem som betaler før pengene overføres skiklubbens konto. Betales det uten KID medfører det mye ekstraarbeid for skiklubben med å følge opp betalinger, og dere risikerer å få purringer.

Antall betalende medlemmer har betydning for hvor stor offentlig støtte skiklubben får. Dette har sammenheng med at betalingen er vår verifisering av at medlemskapet er reeelt, og dersom kun halvparten av medlemmene betaler vil dette få store konsekvenser for hvilken støtte skiklubben mottar fremover i tid.

Har du ikke mottatt medlemskontingent? Ta kontakt med skiklubbens medlemsansvarlige Arne-Gudbrand Frank på e-post: arnegudbrand.frank@gmail.com
Vil du bli meldem? Meld deg inn her

Ubetalt kontingent - ikke stemmerett på årsmøtet

Betalt medlemskontingent er en forutsetning for å kunne stemme på årsmøtet. Årsmøtet i skiklubben er 15. mars 2017 kl 18:00 på Skistua.

Fakta om medlemskontingenten

Medlemskontingenten gjelder fra 1.1. til 31.12 hvert år, og kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet i mars året før.
For 2017 gjedler følgende priser:
Barn under 18 år: kr 200
Pensjonister: kr 200
Voksne: Kr 300
Æresmedlemmer, grunneiere og grunneieres hjemmeboende barn betaler ikke medlemskontingent
Det gis rabatt på kr 50 pr familiemedlem i samme husstand.

Medlemskontingent for 2018 vedtas på årsmøtet 15. mars (på Skistua).

Fordeler ved å være medlem

Foruten at det støtter opp om skiklubbens drift, anleggsutvikling og aktivitetstilbud er det en rekke fordeler ved å være medlem i skiklubben. Noen av disse er

Skiklubbrabatter ved å handle på Montér Eidsvoll - ta med tilsendt faktura som dokumentasjon når du handler. Det er ikke mye du skal handle før medlemskontingenten er spart inn.
Skiklubbpriser ved handel hos Glass-service AS på Råholt.
Medlemspris på leie av Skistua.
Aktive løpere som løser treningsavgift får dekket startkontingent på skirenn (hopp/kombinert/langrenn - ikke turrenn)

For øvrig er medlemskontingenten med og gjør det mulig for skiklubben å holde anlegg og skiløyper vedlike og preparert

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift