Ny retning for EVS1881

Årsmøtet i Eidsvold Værks Skiklub har fattet sine vedtak, nytt styre er valgt og ny kurs er pekt ut. Eidsvold Værks Skiklub kommer i tiden fremover til å satse stort både på bredde og topp innen skiidrett, og skiklubben tar grep for å gjøre skiidretten billigere for familier og de yngste.

EVS1881 satser stort fremover - og gjør det billigere å være med

Årsmøtet i EVS1881 vedtok ny organisasjonsplan, og med den færre personvalg på årsmøtet. Det nyvalgte styret har fått utvidede fullmakter og årsmøtet har vedtatt at medlemskontingenten i fra 2018 skal settes ned til 150 kroner uansett alder og treningsavgiften for de yngste skal bli lavere. Det har vært mye omtale om høye kostnader med å drive idrett, og skiklubben tar nå grep for at det skal være mulig for flere å være med. Skiklubben arrangerer bytte- og salgskveld slik at de som har brukt skiutstyr og idrettstøy kan selge dette og de som trenger det kan kjøpe det billig - eller man kan bytte. For å senke terskelen for de yngste til å bli med har årsmøtet gitt styret fullmakt til å vedta treningsavgifter for skisesongen 2017/2018, og med føringer om at de yngste treningsgruppene skal betale mindre.

Nytt for neste skisesong er også at alle som deltar på skileik både for klubblue og kveldsmat som en del av deltakeravgiften uten økning i prisen. Alle andre som deltar i treningsgrupper og betaler treningsavgift får også klubblue, og juniorløperne til skiklubben får en kolleksjon klubbtøy i tillegg.

Et annet viktig vedtak årsmøtet gjorde var å vedta ny organisasjonsplan, der organisasjonsplanen er komplettert med Eldres Avdeling og Olderkvinnelauget. Med dette vedtaket er hele skiklubben samlet på en god måte under én paraply i en samlet organisasjon.

Det nye styret består av:

Leder Tommy Løkken
Nestleder Anette Bergseng
Styremedlem/sekretær Wenche Over
Styremedlem Marianne Lie
Leder markedsutvalget Ståle Årdal
Leder Langrennsutvalget Thomas Nilsen
Leder av Hopp- og kombinertutvalget Christoffer Brurud
Varamedlem Geir-Helge Sjaaeng

Leder for Eiendomsdriftsutvalget ble ikke valgt, og rollen ivaretas av styret.

Skiklubbens revisorer er Ole Thorbjørn Fodstad og Karsten Tanem

Ny valgkomité er Linda Børseth (leder), Jens-Kristian Børseth og Svein Brurud (medlemmer) og May Bye (varamedlem)

Skiklubbens viktigste dokumenter

I skiklubbens dokumenthierarki er Lov for Eidsvold Værks Skiklub, som sist ble revidert på ekstraordinært årsmøte i 15. juni 2016, dokumentet som rager høyest. Dernest er det årsmøteprotokollen for det sist avholdte årsmøtet og dernest organisasjonsplanen. Alle vedtak som fattes på årsmøtet må være i henhold til skiklubbens lov, og overordnede organisasjonsledds lover og vedtak. I årsmøteperioden skal skiklubben driftes i henhold til loven, årsmøteprotokollen og organisasjonsplanen. Vedtak i skiklubben skal være i henhold til disse dokumentene, og en av styrets viktigste oppgaver er å følge opp at skiklubben driftes innenfor rammen av disse dokumentene.

Langtidsplanen for EVS2026 EBA utvikling oppsummerer de senere års diskusjoner om utvikling av skiklubbens eiendommer, bygg og anlegg (EBA), og det viktigste vedtaket årsmøtet gjorde knyttet til denne planen var å gi styret fullmakter til å fortsette arbeidet med planene for å etablere et fullskala snøproduksjonsanlegg innenfor en kostnadsramme på kr 5,2 mill. kroner.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift