EVS1881 bygger snøproduksjonsanlegg

Årsmøtet i Eidsvold Værks Skiklub har vedtatt at styret skal arbeide videre med planene for å bygge et stort snøproduksjonsanlegg. Dette vil være et avgjørende løft for skiklubben og gi et veldig bra tilbud både til Eidsvolls befolkning og hele Øvre Romerike. Eidsvold Værks Skiklub kan med dette også satse stort sportslig sammen med andre klubber og lag.

Snøproduksjonsanlegg på Skistadion

Eidsvold Værks Skiklubs skistadions beliggenhet, størrelse på stadion og gode tur- og lysløypenett gjør det svært godt egnet for å etablere et stort snøproduksjonsanlegg. Skiidretten står ved et veiskille både som folkeidret og konkurranseidrett, spesielt i lavereliggende områder. Norges Skiforbund og Akershus idrettskrets oppfordrer til å bygge snøproduksjonsanlegg og i Eidsvold Værks Skiklub har i mange år vært snakket om både snøproduksjon og skitunell uten at planer har blitt realisert.

Et snøproduksjonsanlegg på skistadion i Ormlia/Staviåsen vil gi helt nye muligheter for skiidretten i Eidsvoll og på Øvre Romerike, og skistadion har en hensiktsmessig beliggenhet som gjør det enkelt for de fleste å komme seg dit. Dette vil styrke EVS1881 som varemerke, og samtidig vil det gi Eidsvoll som kommune og eiendomsutviklere som er med på laget god profilering.

Samarbeid

Etablering av et stort snøproduksjonsanlegg er kostbart, og det vil være hensiktsmessig at flere samarbeider om snøproduksjon. Eidsvold Værks Skiklub vil derfor invitere andre idrettslag både i Eidsvoll og nærliggende områder til møte om snøproduksjonsanlegget. Eidsvoll kommune vil også være en naturlig samarbeidspartner og som offentlig myndighet avgjørende for realiseringen av anlegget. Skiklubben kommer til å invitere næringslivet til å bli med på et spleiselag for å bygge snøproduksjonsanlegget, samtidig som årsmøtet har vedtatt at skiklubben kan bruke 200.000 kroner av egenkapital og ta opp lån på inntil 1 mill. kroner inkludert renter i 2017 og 2018.

Det har stått mange nesten ubrukte løypemaskiner i Eidsvoll denne vinteren, også hos Eidsvold Værks Skiklub. Dette må det gjøres noe med, og med samarbeid mellom flere aktører gir vi flere mulighet til å gå på ski og de ulike skiklubbene og idrettslagene kan på nytt se framover mot å rekruttere og beholde mange glade skiløpere - både de som bare vil gå på ski og de som vil konkurrere.

Kostnader, konsept og stegvis utbygging

Foreløpige estimater viser at de samlede kostnadene for å etablere første fase av snøproduksjonsanlegget koster i overkant av 5,1 mill. kroner. Dette vil gi et anlegg med 6 snøkanoner i faste installasjoner og 2 mobile, samt et anlegg dimensjonert for dobbelt så mange snøkanoner og dobling av maskinkapasitet. Anlegget kommer til å være halvautomatisk, dvs at når temperaturen er riktig (-3c) starter anlegget av seg selv. Dette reduserer behovet for manuelt arbeid ved oppstart og gjennomføringen av snøproduksjonen betraktelig.

Før et anlegg kan påbegynnes må det på plass en del avtaler, offentlige godkjenninger og forhåndsgodkjenning av spillemiddelsøknad og skiklubben må få på plass en solid finansiering.

Med snøproduksjon på Skistadion er det ski/rulleskimuligheter i nærmiljøet hele året, og dette vil være et steg mot realiseringen av Eidsvold Værks Skiklubs idretts- og folkehelsepark 2026. I idretts- og folkehelseparken vil du kunne gå og hoppe på ski, syns- og bevegelseshemmede får lokale skimuligheter og det vil være mange andre organiserte og uorganiserte aktivitetsmuligheter på skistadion og i Staviåsen; sykling, løping, gåtur, orientering, rullestoltrening eller mosjon, hundetrening, basketball, hinderløype, fotball, terrengløp, rulleskøyte, landhockey og mye mer.

Forlenger skisesongen

Kapasitetskravet skiklubben har satt for anleggets første fase er at det med -3c skal kunne produsere snø tilsvarende 1500 meter i 5 meters bredde og 50 cm dybde i løpet av 3 døgn, noe som innebærer at det kan være snø på skistadion allerede i oktober eller starten av november. Med snøproduksjon uten over dette kan snø kjøres ut i tur- og lysløypene og gi skiføre i Staviåsen fra oktober/november og frem til påske, og natursnø vil gi ytterligere bedre tilbud.

Ski for alle - skirenn blir gjennomført

Snøgaranti på skistadion og i Staviåsen gjør at Eidsvoll kommune, med verdens eldste rene skiklubb, kan gi et skitilbud for hele sin befolkning og alle skoler kan ha skiakiviteter på stadion dersom snøen nær skolene uteblir og skiklubben kan arrangere 1814-sprinten i februar, Staviåsrennet i mars - og med snø utover i Staviåsen sågar turrenn. Snøgaranti gjør skiklubben bedre rustet til å søke støre arrangement, noe som også vil gi positiv profilering av Eidsvoll.

Alle kan bidra

Eidsvold Værks Skiklub har allerede en prosjektkonto for snøproduksjonsanlegget, og for å gi din støtte til dette anlegget kan du sette inn penger på vår konto nr.: 2050.34.33355 i Totens Sparebank eller VIPPS til 92898 (Snøproduksjon EVS). Skiklubben vil ha alle med på laget for å gi Eidsvoll og Øvre Romerike et skianlegg der alle kan gå på ski.

Næringslivet som vil være med på dette tar kontakt med leder i skiklubbens markedsutvalg, Ståle Årdal, på e-post admin@evs1881.no eller på tlf 456 14 204.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift