Innkalling til Årsmøte 2024

  11.02.2024 Kl. 19:06  

Velkommen til Årsmøte! 

Onsdag 13. mars 2024 Kl. 18:30 på Skistua. 


Det er vanlige årsmøtesaker på sakslisten. Saker som ønskes handlet på årsmøtet må være styret i hende innen 23.2.24. 
Saker sendes på e-post til post@evs1881.no

Endelig saksliste og dokumenter vil bli tilgjengelig her.  

På årsmøte vil dokumentene ikke bli tilgjengelige på papir, så utskrift må en ordne selv, dersom en ønsker det. Agenda: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Godkjenning av forretningsordning 

5. Valg av dirigent

6. Valg av referent 

7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

8. Behandling av årsberetning

9. Godkjenne regnskap 

10. Vedta budsjett

11. Fastsette medlems- og treningsavgift 

12. Innkomne saker 

13. Valg 


Årsmøtedokumenter: 


Vis alle nyheter