Se invitasjon til allidrettsuka her: https://evs1881.no/filer/allidrettsuka/Invitasjon_Allidrettsuke_2021.pdf