Eidsvold Værks Skiklub

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet

Årsmøtet er Eidsvold Værks Skiklubs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Eidsvold Værks Skiklubs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte følger samme fremgangsmåte, men kunngjøringen skal bekjentgjøres senest 14 dager før årsmøtet.

Organisasjonsplanen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har bestemt at alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. NIF understreker at jo mer arbeid idrettslaget legger ned i organisasjonsplanen, desto smidigere vil driften av klubben gå.

Organisasjonsplanen for Eidsvold Værks Skiklub ble første gang utarbeidet sesongen 2012/2013 og behandlet og vedtatt på årsmøtet 13. mars 2013.Organisasjonsplanen er et levende dokument. Alle medlemmer kan løpende sende forslag til endringer i organisasjonsplanen til styret. Organisasjonsplanen skal behandles og vedtas på årsmøtet.

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: post@evs1881.no

Bankkonto: 2050.34.33320

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift