Eidsvold Værks Skiklub

Kontingent og avgift

Kontingent og avgift

Medlemskontingenten og treningsavgifter i Eidsvold Værks Skiklub

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Faktura for medlemskontingent sendes til den e-posten dere har oppgitt ved innmelding. De som har akseptert faktura til Vipps får den dit, og for de som har tatt i bruk klubbappen fra Spoortz får den der. Vi vil fortsatt sørge for at de som ikke har e-postadresse mottar faktura enten på mobiltelefon eller på papir med tillegg for porto.

Medlemskontingen for 2019:
Alle medlemmer kr. 300,-
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent

Treningsavgifter

Foruten medlemskontingent har Eidsvold Værks Skiklub treningsvgifter. Årsmøtet har vedtatt at styret fastsetter treningsavgiftene. Dersom det etableres nye treningsgrupper i løpet av året vurderer styret om det fastsettes treningsavgift. Det er kun de treningsgruppene som er nedenfor det er treningsavgifter for. Betalt medlemskontingent og treningsavgift er en forutsetning for refusjon startkontingent og andre utgifter knyttet til trening og konkurranser innenfor det skiklubben dekker. Til hver av treningsgruppene er det en hovedtrener og flere assistenttrenere i tillegg til rollen som oppmann - alle frivillige og det forentes at foreldre/foresatte stiller opp til slik verv sammen med andre som har erfaring.

Treningsavgifter skisesongen 2018/2019 (1. mai - 30. april)
GruppeAlderAvgiftTreningsperiode Inkkluderer fra 2017/2018
SkileikFra 4 år og frem til skkolealderkr 600,-15. januar - 12. mars8 kvelder skileik (ikke uke 8)
Gruppe 11. og 2. klassekr 1100,-uke 41 - påskeStartkontingent skirenn dekkes (ikke turrenn)
Gruppe 23. og 4. klassekr 1100,-Skolestart - påskeStartkontingent skirenn dekkes (ikke turrenn)
Gruppe 35. og 6. klassekr 1400,-Skolestart - påskeStartkontingent skirenn dekkes (ikke turrenn)
Gruppe 47-10. klassekr 2000,-HelårsStartkontingent skirenn dekkes (ikke turrenn). 25% av utgifter til overnatting HL dekkes. Reise og mat dekkes av den enkelte.
JuniorM/K17-M/K20 årkr 2900,-HelårsStartkontingent skirenn dekkes (ikke turrenn). 25% av utgifter til overnatting og reise NC/NM dekkes, samt preparering av ett par ski pr renn (NC/NM). Mat dekkes av den enkelte. De som konkurrerer om topp 20-plasseringer får dekket et komplett sett klubbtøy og skiklubbens vinterjakke, samt økonomisk dekning av utgifter ut over dette oppad til kr 15.000,-
AndreØvrige som får deket startkontingent, men ikke deltar i organisert trening i regi av skiklubben
kr 1500,-HelårsStartkontingent skirenn dekkes (ikke turrenn). 25% av utgifter til overnatting og reise NC/NM dekkes, samt preparering av ett par ski pr renn (NC/NM). Mat dekkes av den enkelte. De som konkurrerer om topp 20-plasseringer får dekket et komplett sett klubbtøy og skiklubbens vinterjakke, samt økonomisk dekning av utgifter ut over dette oppad til kr 15.000,-
Treningsavgiftene er obligatorisk og betales på høsten for hele skisessongen, eller senere ved senere påmelding. Det er ingen fritak for treningsavgift for de som kommer inn under kategoriene ovenfor. Juniorer og eldre må i tillegg delta på dugnader ut fra det skiklubben bestemmer. For refusjoner må alle utgifter dokumenteres med kvitteringer, og sendes sammen med refusjonssskjema senest 1 måned etter at utgiften har påløpt. Det gis ingen refusjon dersom fristen ikke overholdes. Inkludert i treningsavgiften er preparerte løyper, lys i lysløypene, tilgang til dusj, garderober og treningsrom, oppvarming av Skistua, rimelig kveldsmat, forsikringer ved organisert trening, startkontingenter skirenn (ikke turrenn utenom ungdomsbirken ski); samlet utgjør dette langt mer enn hva treningsavgiften koster.

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: post@evs1881.no

Bankkonto: 2050.34.33320

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift