Eidsvold Værks Skiklub

Dugnad

Dugnad

Dugnad er idrettens grunnfjell

For et idrettslag vil det alltid være en kamp for å skaffe ressurser både for å drifte og utvikle sportslige og anleggsmessige tilbud.Gjerdedugnad mai 2016 Marius Myran og Eskil Fossum Det aller meste av arbeidet i Eidsvold Værks Skiklub gjøres i form av dugnad. Det er naturligvis flere kilder til at skiklubben kan driftes og utvikles - både gjennom inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter, offentlige tilskudd (inkludert spillemidler) og momskompensasjon kan skiklubben driftes på et gitt nivå også fremover i tid. Uten våre sponsorer hadde det ikke vært mulig å verken drive sportslig eller anleggsmessig utvikling. Vi har ikke tall på hvor mange dugnadstimer som legges ned i løpet av et år, men det er betydelig og ville omregnet i penger trolig gitt et stort 7-sifret beløp.

Dugnadsånden er viktig å ta vare på. En må ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy.

Dugnader i Eidsvold Værks Skiklub

Nytt gulv på styrerommet mai 2016 Dugnad Fristjof Undset og Grim BakkenEidsvold Værks Skiklub har både interne dugnader for å drifte skiklubben, vedlikeholde anlegg og for å få gjennomført aktiviteter for de aktive utøverne. Skiklubben har også en rekke inntektsgivende dugnader gjennom året, både i form av å arrangere skirenn og dugnader i form av oppdrag skiklubben tar på seg som direkte inntekt til klubben. Kjøkkenvakt i forbindelse med fellestreningene og julekallendersalget er to eksempler på våre dugnader som involverer veldig mange i skiklubben. I tillegg er det viktig å få frem at det hver tirsdag gjennomføres flere timer med dugnader i form av vedlikehold, utbedringer og oppgradering av skiklubbens anlegg av tirsdagsgjengen i eldres avdeling.

 

 

Dugnad - retningslinjer og kjøreregler i idretten

Norges idrettsforbund har laget en veileder med retningslinjer og kjøreregler for dugnad. Det stilles ofte spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Er det for eksempel akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad? Nedenfor er fire enkler retningslinjer, og forøvrig er dette et godt omhandlet tema også på nettsidene hos Norges Idretsforbund.

  1. Dugnad er frivillig og skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. Idrettslaget bør stimulere til dugnad ved å gjøre det til en sosial møteplass for medlemmene
  2. Idrettslaget kan ikke pålegge ikke-medlemmer (for eksempel foreldre) å stille på dugnader
  3. Idrettslaget kan beslutte at enkeltmedlem som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingent og/eller avgift. Med avgift menes utgifter knyttet til aktiviteten i idrettslaget (eksempelvis treningsavgift). Beslutning om hvilken økonomisk virkning deltakelse på dugnad skal få for medlemmet bør forankres på årsmøtet
  4. Idrettslaget kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale «dugnadsavgift» for manglende deltakelse på dugnad

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: post@evs1881.no

Bankkonto: 2050.34.33320

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift