Eidsvold Værks Skiklub

Sponsor- og samarbeidspartnere

Sponsor- og samarbeidspartnere

Sponsor- og samarbeidspartner med Eidsvold Værks Skiklub - verdens eldste skiklubb

Sponsor- og samarbeidsavtale med Eidsvold Værks Skiklub gir verdi for bedrift og skiklubb

Eidsvold Værks Skiklub - verdens eldste skiklubb - er en skiklubb med lange og gode tradisjoner og har grunnleggende verdier som bygger på idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Skiklubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Gjennom målrettet arbeid skal vi videreutvikle både skiidretten, anleggene og organisasjonen vår i skiklubben - og vi skal være en tydelig samfunnsaktør for å skape et inkluderende og samlende nærmiljø der ulike organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter og kultur møtes i Eidsvold Værks Skiklubs idretts- og folkehelsepark 2026. Bedrifter som er samfunnsbevisste og som også har grunnleggende verdier som bygger på arbeidsglede, fellesskap, helse og ærlighet vil kjenne seg igjen i Eidsvold Værks Skiklub - og vil kunne dra nytte av engasjementet og den positive motivasjonskapende kraften i utviklingen av sin bedrift. Samarbeid med verdens eldste skiklubb - Eidsvold Værks Skiklub - gir bedriftene en bunnsolid samarbeidspartner og en mulighet til å skape engasjement og positive aktiviteter for veldig mange barn, ungdom og voksne - både funksjonsfriske og personer med nedsatt funksjonsevne. Bedriftene som samarbeider med Eidsvold Værks Skiklub viser at de tar et solid samfunnsansvar og de bidrar til å utvikle både skiklubben, egen bedrift og mulighetene dette skaper for befolkningen.

Når din bedrift vurderer å sponse idretten vil vi gjerne komme i kontakt med dere. Ta kontakt med nestleder i skiklubben, Ståle Årdal, på e-post s-aar@online.no eller ring på telefon 45614204. Vi ønsker mange, både store og små bedrifter, med på laget for å skape muligheter for flere.

Gjør din bedrift klar til å bli sponsor- og samarbeidspartner med verdens eldste skiklubb, Eidsvold Værks Skiklub!

Som sponsor- og samarbeidspartner profileres bedriften av skiklubben

Våre sponsor- og samarbeidspartnere profileres på en rekke ulike måter av skiklubben. På være arenaer har vi godt synlige steder der bedrifter kan kjøpe reklameplass, og alle våre sponsor- og samarbeidspartnere presenteres på skiklubbns nettside www.evs1881.no. I tillegg kan det avtales med sponsor- og samarbeidspartnerne at bedriftens logo skal vises som bilder i sekvens med andre logoer på forsiden av www.evs1881.no. Vi har også mulighet til å profilere en sponsor- og samarbeidspartner på Skisporet.no. Våre sponsor- og samarbeidspartnere profileres på våre idrettsarrangementer, og i en rekke andre sammenhenger. Skiklubben kan også profilere bedriften på bedriftens egne arrangementer. Det meste av vår aktivitet presenterer vi på www.evs1881.no og dette deles på Facebooksiden (@evs1881), noe som gjør at leserne ledes inn til skiklubbens nettside der sponsor- og samarbeidspartnerne er profilert.

Skiklubben skaper underholdning og promotere gode idealer

Skiklubbens idrettsarrangementer er god underholdning både for deltakere og tilskuere. Vi satser på å skape gode idrettsarrangement og å skape show rundt våre arrangementer, og vi profilerer dette på www.evs1881.no. Andre Facebooksider deler det vi skriver om, og det er tilgjengelig for gjenbruk i andre medier - og naturligvis til fritt gjenbruk for våre sponsor- og samarbeidspartnere. Gjennom utvikling av Eidsvold Værks Skiklubs idretts- og folkehelsepark 2026 vil aktiviteten spesielt knytet til Skistua og skistadion vi har i Staviåsen på Eidsvoll Verk øke markant, noe som gir økt profilering av bedrifter som har kjøpt reklameplass på skistadion og ved Skistua. Dette vil samtidig skape større aktivitet på våre nettmedier, og derav økt digital profilering av skiklubbens sponsor- og samarbeidspartnere.

Sponsor- og samarbeidsavtale

Alle sponsor- og samarbeidsavtaler skal nedtegnes skriftlig, signeres av ansvarlig person i skiklubben og følges aktivt opp gjennom hele avtaleperioden. Her fremkommer både skiklubbens og bedriftens forpliktelser i tillegg til det administrative knyttet til avtalen. Verens eldste skiklubb, Eidsvold Værks Skiklub, gir alltid det lille ekstra for å nå målene - så også med våre sponsor- og samarbeidspartnere. Dersom det underveis i avtaleperioden oppstår muligheter og behov for bedriften og skiklubben vil det være en flott mulighet til å videreutvikle samarbeidet, og til å legge grunnlaget for å utvide omfanget av sponsor- og samarbeidsavtalen.

Skiklubbens dugnad og sponsor- og samarbeidspartnere

Det aller meste av arbeidet i Eidsvold Værks Skiklub gjøres i form av dugnad. Det er naturligvis flere kilder til at skiklubben kan driftes og utvikles - både medlemskontingenter, treningsavgifter, offentlige tilskudd (inkludert spillemidler), gaver og momskompensasjon er viktige inntektskilder for skiklubben for drift og for å utvikle sportslige og anleggsmessige tilbud. For å skape og drifte fremtidens inkluderende muligheter og de store utvidelsene og nyetableringen skiklubben satser på frem mot 2026 er det avgjørende at vi videreutvikler de sponsor- og samarbeidsavtalene vi har i dag - og vi må knytte til oss nye sponsor- og samarbeidspartnere.

Storstilt satsing på skiidrett og tilrettelegging for andre idretter, kultur og folkehelse

Vi utvikler nå våre hovedkonsepter for videreutvikling av skiklubben for de kommende 10 årene. Konseptarbeidet retter seg både inn mot det sportslige og det anleggsmessige, og vi skal utvikle klubben slik at vi legger bedre til rette for skiidretten samtidig som vi legger til rette for andre idretter, folkehelse og inkludering på en helt annen måte enn noen andre tidligere har gjort.

Vi starter med å utvikle Lysakerbakkene til igjen å bli den beste rekrutteringsbakken for barn på Øvre Romerike samtidig som vi ferdigstiller flere små og store arbeider og prosjekter på Skistadion, Skistua og i Staviåsen. I 10-årsperioden 2016-2026 skal Eidsvold Værks Skiklub i tillegg utvikle Skistadion til å bli en utendørs storstue - en idretts- og folkehelsepark.

10-årssatsingen på anleggssiden er delt i fire prosjekter

  1. Utvikling av Lysakerbakkene med garasje, varmestue og fast spor
  2. Utvikling av Skistadion med gressanlegg, nytt arenabygg, tribuner, boder og sermoniområde
  3. Utvidelse av Skistua
  4. Etablering av nærproduksjonsanlegg for snø

Konseptet for 10-satsingen vår er nærmere beskrevet i dokumentet "Utvikling av Eidsvold Værks Skiklub for organisert og uorganisert aktivitet - anleggsutvikling", og er også skiklubbens satsningsdokument til Eidsvold kommune sin kommunedelplan der idrett inngår. Denne planen legger det anleggsmessige og driftsmessige grunnlaget for den andre konseptplanen vi skal utarbeide i tiden frem til årsmøtet 15. mars 2017; "Utvikling av Eidsvold Værks Skiklub for organisert og uorganisert aktivitet - sportslig utvikling"

10-årssatsingen vår for sportslig utvikling er delt i seks prosjekter for denne perioden

  1. Utvikle høy kompetanse hos tillitsvalgte og trenere til å bli gode og fremtidsrettede idrettsledere
  2. Utvikle sportslig samarbeid med flere andre idretter og knytte disse til Skistua og idretts- og folkehelseparken
  3. Utvikle et sosialt inkluderende sportslig grunnlag som stimulerer barn- og ungdom i skiklubben til å prøve ut andre idretter og aktiviteter knyttet til idretts- og folkehelseparken og Lysakerbakkene
  4. Utvikle sportslig tilbud som ivaretar ungdom og voksne som ønsker å satse på høyt nivå innen skiidrett
  5. Utvikle folkehelsetilbud for alle medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub der utendørsaktiviteter tilpasset den enkelte og sosialt samvær er i fokus
  6. Etablere utendørs kultur- og aktivitetsarenaer som støtter opp under perspektivet vårt for folkehelse og et inkluderende aktivitetsmiljø

Bli med på laget med verdens eldste skiklubb

Vi i Eidsvold Værks Skiklub, verdens eldste skiklubb stiftet i 1881, ønsker å knytte til oss flere sponsor- og samarbeidspartnere som deler våre verdier og fremtidsmål, og som vil være med på å utvikle klubben i årene fremover. Både utvikling av anlegg, kompetanse og den sportslig satsing kommer til å kreve mye av skiklubben - både i form av arbeid og økonomi. Til å gjøre dette trenger vi flere sponsor- og samarbeidspartnere som er villig bidra både stort og smått økonomisk, og som vil ta dette samfunnsansvaret sammen med skiklubben.

Ta kontakt med Skiklubbens nestleder Ståle Årdal enten på tlf. 45614204 eller på e-post s-aar@online.no.

Dagens sponsor- og samarbeidspartnere

Skiklubben har i dag Totens Sparebank og OSL som hovedsponsor- og samarbeidspartnere.

Skiklubben har flere andre sponsor- og samarbeidspartnere som bidrar helt eller delvis med økonomi, tjenester og varer - eller en kombinasjon av dette

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: post@evs1881.no

Bankkonto: 2050.34.33320

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift