Skistadion oppgraderes

I høst starter Eidsvold Værks Skiklub oppgradering av skistadion. Dette vil skje gradvis ettersom masse blir tilgjengelig, og målet er på sikt å få en god grasslette. De første lassene med masse er allerede levert.

Skiklubben har vært så heldig å komme i kontakt med KH Maskiner AS som skal kjøre masse til skistadion fra tomter de graver ut. Skiklubben er veldig glad for at Konrad Halsan i KH Maskiner AS stiller opp, og etterhvert som de har kjørt til en del masse vil de også grovplanere den utover. I første omgang satser skiklubben på å få laget til et felt som ogaå gir plass til Eidsvoll Hundeklubb sine arrangement, og deretter gradvis utvide området som opparbeides. Det vil fortsatt være farbart på stadion ettersom dette gjøres steg for steg, og først når et felt er ferdig planert ut og klart for å så gress på vil den aktuelle delen av stadion stenges for ferdsel. Dette vil ikke hindre vinteres skiaktiviteten, og heller på sikt gjøre at det kreves mindre snø for å lage skiløyper på.

Hovedsponsorer

Sponsorer

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift