Påmelding til treninger

Fra og med skisesongen 2018-2019 må alle som skal delta i skiklubbens organiserte treninger selv melde seg på treningene via skiklubbens digitale påmeldingstjeneste. Dette gjelder også andre som skal gå skirenn og ønsker å få dekket startkontingent eller andre økonomiske utlegg dekket. Alle må melde seg på, også de som allerede deltar.

Etter fullmakt fra årsmøtet har styret i skiklubben vedtatt treningsavgifter for skisesongen 2018-2018. Fra og med inneværende skisesong må alle melde seg på elektronisk, og betaling av treningsavgiften skjer ved påmelding. Dette gjelder også de som allerede deltar på treninger, noe som er nødvendig både for å få korrekt registrering til idrettsregistreringen og slik at treningsavgiften blir betalt.

Treningsavgiftene er obligatorisk og betales ved påmelding for hele skisessongen. Det er ingen fritak for treningsavgift for de som kommer inn under kategoriene nedenfor. Juniorer og eldre må i tillegg delta på dugnader ut fra det skiklubben bestemmer. For refusjoner knyttet til trening og konkurranser innenfor det skiklubben dekker må alle utgifter dokumenteres med kvitteringer, og sendes sammen med refusjonssskjema senest 1 måned etter at utgiften har påløpt. Det gis ingen refusjon dersom fristen ikke overholdes. Inkludert i treningsavgiften er preparerte løyper, lys i lysløypene, tilgang til dusj, garderober og treningsrom, oppvarming av Skistua, rimelig kveldsmat, forsikringer ved organisert trening, startkontingenter; samlet utgjør dette langt mer enn hva treningsavgiften koster.

Følgende må registrere seg, og gruppenes oppmenn skal følge opp at enhver som deltar er påmeldt etter at utøveren har deltatt på en introduksjonstrening:

Gruppe

Alder

Skileik

Fra 4 år og frem til skolealder

Gruppe 1

1. og 2. klasse

Gruppe 2

3. og 4. klasse

Gruppe 3

5. og 6. klasse

Gruppe 4

7.-10. klasse

Junior

M/K17-M/K20 år.

Andre

Øvrige som får dekket startkontingent, men som ikke deltar i organisert trening i regi av skiklubben

Les mer her om treningsavgifter og hva som dekkes av dette.

Du melder deg på til treningene her.

Hovedsponsorer

Sponsorer

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift