Kunngjøring årsmøte i Eidsvold Værks Skiklub 2019

Eidsvold Værks Skiklub innkaller til årsmøte på Skistua onsdag 13.mars 2019 kl.18:30.

Det er vanlige årsmøtesaker på saklista.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 27. februar 2019, og sendes enten på e-postadresse post@evs1881.no eller til postadresse Eidsvold Værks Skiklub, Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk.

Endelig sakliste og dokumenter blir gjort tilgjengelig på www.evs1881.no 6. mars, samt ved oppslag/utlagt på Skistua.

Styret i Eidsvold Værks Skiklub

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift