Innkalling til årsmøte i EVS1881

Idet det vises til kunngjøring av årsmøte i Eidsvold Værks Skiklub (EVS) gjort kjent på vår Facebookside, på www.evs1881.no 24. januar 2019 innkalles det herved til årsmøte i EVS 13. mars 2019 kl. 18:30.

Fristen for å melde inn årsmøtesaker var 27. februar 2019. Saker meldt inn etter dette behandles ikke av årsmøtet.

Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Eidsvold Værks Skiklub (Lov/Loven) §13, og dokumentene gjøres med dette kjent og tilgjengelig for medlemmene.

Det vil ikke bli produsert papirdokumenter til årsmøtet, og de som ønsker dokumentene i papir må skrive de ut selv.

Vel møtt!

Styret i Eidsvold Værks Skiklub

Hovedsponsorer

Sponsorer

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift