HL-gruppa starter trening ved sesongstart. Det legges et felles opplegg for gruppa. 

Er du interessert i å trene med oss? Ta kontakt med Michal på michalhammer77@gmail.com