Leder:
Tommy Løkken, E-post: post@evs1881.no, Tlf 908 46 956

Nesteleder:
Anette Arild, E-post: nestleder@evs1881.no

Marked/økonomi:
Geir-Helge Sjaaeng, E-post: marked@evs1881.no

Eiendomsdrift:
Ola Erik Haugseth 

Hopp - og kombinert
Christoffer Brurud

Langrenn:
Espen Jakobsen

Styremedlemer:
Marianne Lie Løkken
Tone Asbjørnslett

Varamedlem:
Kenneth Smedsrud