Skiklubbens nøkkelopplysninger er

  • organisasjonsnummer: 984 409 303
  • Postadresse: Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
  • Besøksadrese: Skistua, Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
  • Bankkontonummer: 2050.34.33320
  • E-post: post@evs1881.no
  • Hjemmeside: www.evs1881.no
  • Facebook: @evs1881

Eidsvold Værks Skiklub - verdens eldste rene skiklub

Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881 på gården Braaten på Eidsvoll verk. Første Lov for Eidsvold Værks Skiklub ble vedtatt 6. februar 1882. Eidsvold Værks Skiklibs organisasjonsplan vedtas av årsmøtet og gjelder frem til nytt årsmøte vedtar endringer. Loven, organisasjonsplanen og budsjettet er styrets overordnede styrende dokumenter skiklubben skal ledes i henhold til i årsmøteperioden. Styret rapporerer på årets drift, herunder hvordan driften har vært i forhold til de overordnede styrende dokumentene, til årsmøtet gjennom sin årsrapport.

Historien bak stiftelsen var at eieren og brukeren Ole Gulbrandsen Braaten inviterte noen naboer og venner til stiftelsmøte. Det er ikke bevart noen protokoll fra stiftelsesmøtet, men på menyen sto lutefisk med øl og dram, en meny som er blitt videreført på klubbens årsmøte og senere på generalforsamlingen i EIdsvold Værks Skiklubs Eldres Avdeling.

Den 6. februar 1882 ble skiklubbens lover vedtatt og underskrevet av P. Stranne, Hag. Hansen, O. G. Braaten, L. Lundgaard, H. Larsen og O. Andersen. Skiklubbens formål slås fast i § 1: "Eidsvold Værks Skiklub har satt sig til formaal at virke for skisportens fremme, så vel blant eldre som yngre i den udstreknng som foreningens bestyrelse finder passende for virkekredsen." (utdrag fra Eidsvold Værks Skiklubs historie skrevet av Øystein Bieltvedt Skeie, Ole Bakkehaug og Tommy Løkken).