Innkalling til: Årsmøte 2021

  17.03.2021 Kl. 10:39  


Grunnet smittesituasjonen i Eidsvoll vil årsmøtet denne gang bli arrangert digitalt på Teams.

21. april 2021 Kl. 18:30 Digitalt

Det er vanlige årsmøtesaker på sakslisten. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 07.04.2021.

Saker sendes på e-post til post@evs1881.n

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på Skistua fra 14.04.21 for gjennomsyn. Dokumentene er også lagt inn nederst på denne siden. 


Påmelding til årsmøte sendes til nestleder@evs1881.no innen 19.4.21.

Påmeldte vil motta lenke som må benyttes for å delta.


Årsmøtedokumenter: 

Innkalling til årsmøte

EVS resultat 2020 og budsjett 2021

Lov for EVS1881 - vedtatt 15. juni 2016

Note 2020 - eldres avd.

Revisjonsberetning

Sak - Etterfølgende godkjenning av snøkanoninvestering

Sak - Fullmaktsmatrise EVS 2021

Sak - Medlemskontigent 2022 og treningsavgift 2021-2022

Sak - Godkjenning av fullmakt

Signert protokoll 2020

Årsberetning EVS 2020

Årsrapport eiendom 2020

Årsrapport Hopp kombinert 2020

Årsrapport langrenn 20_21

Årsregnskap 2020 

Kontrollutvalgets beretning
Vis alle nyheter