Innkalling til: Årsmøte 2021

  17.03.2021 Kl. 10:39  


Grunnet smittesituasjonen i Eidsvoll vil årsmøtet denne gang bli arrangert digitalt på Teams.


Det er vanlige årsmøtesaker på sakslisten. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 07.04.2021.

Saker sendes på e-post, post@evs1881.no

Endelig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på skistua fra 14.04.2021. Dokumenter sendes på forespørsel.

Påmelding til årsmøte sendes til nestleder@evs1881.no innen 19.4.21.

Påmeldte vil motta lenke som må benyttes for å delta.Vis alle nyheter