Innkalling til Årsmøte 2022

  11.02.2022 Kl. 13:40  

Velkommen til Årsmøte 

16. mars 2022 Kl. 18:30 på Skistua

Det er vanlige årsmøtesaker på sakslisten. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars 2022.

Saker sendes på e-post til post@evs1881.n

Endelig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på denne siden fra 9. mars 2022. Dokumentene vil ikke bli tilgjengelig på papir, så utskrift må en ordne selv, dersom en ønsker det.


Årsmøtedokumenter: 

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøte saksliste

Årsberetning EVS 2021

Årsregnskap EVS 2021

EVS Resultat budsjett

Fullmaktsmatrise EVS 2022

Sak: Godkjenning av fullmaktsmatrise 2022-2023

Sak: Medlemskontigent 2023 - Treningsavgift 2023 

Note 2021 Eldres

Årsrapport Arrangementskomite 2021

Årsrapport Langrenn

Årsrapport Hopp

Årsrapport Eiendom 

Revisjonsberetning 2021

Kontrollutvalgets beretning 2021 

Årsmøte protokoll Vis alle nyheter