Innkalling til Årsmøte 2023

  22.02.2023 Kl. 20:17  

Velkommen til Årsmøte 

15. mars 2023 Kl. 18:30 på Skistua


Det er vanlige årsmøtesaker på sakslisten. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars 2023.

Saker sendes på e-post til post@evs1881.n

Endelig saksliste og dokumenter vil bli tilgjengelige her.


Agenda:

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Godkjenning av forretningsorden

5. Valg av dirigent

6. Valg av referent 

7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

8. Behandling av årsberetning 

9. Godkjenne regnskap

10. Vedta budsjett

11. Fastsette medlems- og treningsavgift 

12. Innkomne saker

13. Valg 


På årsmøte vil dokumentene ikke bli tilgjengelig på papir, så utskrift må en ordne selv, dersom en ønsker det.


Årsmøtedokumenter: 


Årsmøte saksliste 

Årsmøte protokoll 

Vis alle nyheter